TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Không phải trong bất kỳ trường hợp nào, người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đều cần xin cấp giấy phép lao động, mà có một vài đối tượng đặc biệt, không thuộc diện cấp giấy phép lao động, có nghĩa, khi những đối tượng này vào làm việc tại Việt Nam, không có giấy phép lao động vẫn hợp pháp. Tuy vậy, những đối tượng này vẫn phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong bài viết này, KAV Lawyers sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về trình tự, thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam.

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 (“BLLĐ 2019”) và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, những trường hợp không cần xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động mà chỉ cần báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 • Người lao động nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Người lao động nước ngoài là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư;
 • Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Người lao động nước ngoài là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Những đối tượng không thuộc các trường hợp trên thì phải tiến hành thủ tục xin xác nhận là người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trình tự, thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bước 1. Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động

 • Để giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần chuẩn bị những văn bản sau:

+ Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;

 • Sau đó nộp báo cáo giải trình theo mẫu đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Thời hạn nộp là trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Bước 2. Đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sau khi có chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài thì tiến hành xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 • Để xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cần chuẩn bị những văn bản sau:

+ Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị;

+ Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Ngoài ra, còn bao gồm các tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt.

Lưu ý 1: Đối với những giấy tờ trên nếu nộp bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực; nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng/chứng thực bản dịch theo quy định trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì gửi hồ sơ đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Lưu ý 2: Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 3. Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp không xác nhận thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải có trả lời vì sao không xác nhận.

Trên đây là thông tin về trình tự thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Bộ luật lao động 2019 và nghị định hướng dẫn thi hành về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nếu có thêm thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ KAV Lawyers qua các địa chỉ liên lạc sau:

Email: info@kavlawyers.com hoặc vu@kavlawyers.com

Số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc (+84) 949 761 861

KAV Lawyers – Công ty luật uy tín hân hạnh được phục vụ quý khách !

Your Language »