Luật sư Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) tham gia Tọa đàm “Bàn về thủ tục trọng tài rút gọn”

Trọng tài thương mại vốn được biết tới như một hình thức giải quyết tranh chấp ngắn gọn, hiệu quả và linh hoạt, nhưng với sự phát triển của trọng tài thương mại cho các tranh chấp ngày một lớn và phức tạp, đang có nhiều lo ngại rằng phương thức giải quyết tranh chấp này đang dần mất đi ưu điểm về tính hiệu quả thời gian và chi phí nói trên. Để khắc phục cũng như nhanh chóng thích nghi và đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn khi giải quyết các tranh chấp thương mại, nhiều tổ chức trọng tài đã bổ sung giải pháp trọng tài rút gọn bên cạnh quy tắc tiêu chuẩn trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tiến tới xây dựng một quy chuẩn chung về trọng tài rút gọn, với mong muốn đưa thủ tục tố tụng này quay về đúng bản chất vốn có, đồng thời vẫn tôn trọng các nguyên tắc tố tụng cốt lõi để đảm bảo quyền trình bày và quyền được lắng nghe của các bên trong tranh chấp.

Tuy vậy trọng tài rút gọn không phải là mẫu số chung cho tất cả các tranh chấp, do đó, nhằm giúp cộng đồng luật sư, chuyên gia tư vấn, phụ trách pháp chế có thể hiểu rõ, đánh giá và ứng dụng phù hợp trọng tài rút gọn đối với các tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư Thương mại Quốc tế, Học viện Tư pháp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề

BÀN VỀ TRỌNG TÀI RÚT GỌN (EXPEDITED ARBITRATION)

– ĐỂ HIỆU QUẢ VỀ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG

Luật sư Kiều Anh Vũ – Công ty Luật KAV Lawyers tham gia Tọa đàm.

Your Language »