Luật sư Kiều Anh Vũ – KAV Lawyers – Tham dự và phát biểu tại Hội thảo về Trọng tài và Hòa giải thương mại

Ngày 09-10-2021, Trường Đại học Tin học – Ngoại ngữ (HUFLIT) đã phối hợp với Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí tổ chức Hội thảo khoa học “Pháp luật về trọng tài thương mại và hoà giải thương mại – Những vấn đề lý luận và thực...

Read more
Your Language »