LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ “TRANH TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ, KINH TẾ” (06/8/2022)

Ngày 06/8/2022, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) phối hợp cùng Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LS) tổ chức Hội thảo Quốc tế chủ đề: “Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế”. Nhận lời mời của Ban Tổ chức Hội...

Read more

LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) THAM GIA HỘI THẢO GÓP Ý SÁCH “Phương thức thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Nhằm tạo một diễn đàn nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu để hoàn thiện dự thảo sách “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, vào lúc 8h00 ngày 13/05/2022, Trường Đại học Luật TP.HCM đã phối hợp cùng Trung...

Read more

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo Đánh giá khả năng gia nhập Công ước Liên Hợp quốc về giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải của Việt Nam

Ngày 03-9-2021, Bộ Tư Pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn Dự thảo Báo cáo Đánh giá khả năng gia nhập Công ước Liên Hợp quốc về giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải của Việt Nam. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhiều ý...

Read more
Your Language »