Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) tham dự Hội nghị trọng tài của Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA Arb40 Symposium) tại Paris, Pháp

Ngày 29/10/2023, Luật sư – Trọng tài viên Kiều Anh Vũ, Giám đốc KAV Lawyers, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) đã tham dự Hội nghị chuyên đề về trọng tài dành cho Trọng tài viên, Luật sư, người hành nghề dưới 40 tuổi do Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA) tổ chức tại Palais des Congrès de Paris.

Chủ đề của Hội nghị là “Arb40 Symposium – international arbitration endangered”. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện của Hội nghị thường niên IBA.

Your Language »