LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ “TRANH TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ, KINH TẾ” (06/8/2022)

Ngày 06/8/2022, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) phối hợp cùng Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LS) tổ chức Hội thảo Quốc tế chủ đề: “Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế”.

Nhận lời mời của Ban Tổ chức Hội thảo, Luật sư Kiều Anh Vũ – Giám đốc KAV Lawyers; Trọng tài viên (STAC, MCAC, TRACENT,…) đã tham dự Hội thảo.

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, các luật sư, chuyên gia, uy tín, như: GS. Elizabeth Porter, Quyền Hiệu trưởng Trường Luật, Đại học Washington (Hoa Kỳ) (trình bày tham luận “Tòa án tối cao với tư cách là Tòa án kinh doanh” với ý nghĩa thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thương mại); GS. Xuan-Thao Nguyen – Giám đốc Trung tâm luật Châu Á, Trường Luật, Đại học Washington (Hoa Kỳ) (trình bày tham luận “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ở Hoa Kỳ”); GS. TS Đỗ Văn Đại, GS.TS. Phan Trung Lý, PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, TS. Phạm Quý Tỵ,…

Đóng góp cho Hội thảo, Luật sư – ThS – Trọng tài viên Kiều Anh Vũ cùng với tác giả ThS Nguyễn Thị Ngọc Uyển đã có tham luận “So sánh tranh tụng tại Tòa án và tranh tụng tại Trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại”.

Your Language »