LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) THAM GIA HỘI THẢO GÓP Ý SÁCH “Phương thức thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Nhằm tạo một diễn đàn nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu để hoàn thiện dự thảo sách “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, vào lúc 8h00 ngày 13/05/2022, Trường Đại học Luật TP.HCM đã phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Góp ý hoàn thiện Phương thức thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại phòng họp A.905.

Luật sư Kiều Anh Vũ – Luật sư điều hành Công ty Luật KAV Lawyers, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC), Trọng tài viên (MCAC, TRACENT, AIAC, SHAC) là một trong các chuyên gia góp ý, trình bày tham luận tại Hội thảo.

Dự thảo sách “Phương thức thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” là sản phẩm thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học mã số 505.01-2020.02 do GS.TS Đỗ Văn Đại làm chủ nhiệm đề tài dưới sự tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Các thành viên nhóm nghiên cứu bao gồm sự tham gia của các giảng viên của Trường Đại học Luật TP.HCM (PGS.TS. Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật Quốc tế; TS. Nguyễn Thị Hoa – Giảng viên Khoa Luật Quốc tế; NCS. ThS. Huỳnh Quang Thuận – Giảng viên Khoa Luật Dân sự và ThS. Trần Hoàng Tú Linh – Giảng viên Khoa Luật Thương mại) và của Trường Đại học Ngoại thương (PGS.TS. Ngô Quốc Chiến – Giảng viên Khoa Luật Cơ sở Hà Nội và NCS. ThS. Trần Thanh Tâm – Giảng viên của cơ sở TP.HCM).

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS Đỗ Văn Đại – Trưởng khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trọng tài viên VIAC; PGS.TS. Trần Việt Dũng – Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP.HCM; Ông Châu Việt Bắc – Phó Tổng thư ký VIAC; TS.LS. Châu Huy Quang – Luật sư Điều hành Rajah & Tann LCT, Thành viên ICC, Trọng tài viên VIAC; LS. ThS. Kiều Anh Vũ – Trọng tài viên, Phó Tổng Thư ký Trung tâm trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC), Trọng tài viên cùng nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia khác.

Luật sư Kiều Anh Vũ đã có 02 bài góp ý tại Hội thảo về các Chủ đề: Quyết định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và Thủ tục hòa giải trong tố tụng trọng tài.

Trong tham luận “Quyết định của Hội đồng trọng tài về thẩm quyền”, LS. Kiều Anh Vũ – Giám đốc Công ty Luật KAV Lawyers, Trọng tài viên (MCAC, TRACENT, AIAC, SHAC) đã đưa ra kiến nghị bổ sung hình thức quyết định của Trọng tài. Theo LS. Kiều Anh Vũ, pháp luật Việt Nam còn khá nhiều bất cập trong việc giám sát quyết định về thẩm quyền của Trọng tài và đưa ra một số đề xuất về chủ đề này để pháp luật Trọng tài ngày càng làm cho trọng tài hiệu quả.

Qua bài tham luận “Hòa giải trong tố tụng trọng tài”, LS. Kiều Anh Vũ – Giám đốc Công ty Luật KAV Lawyers; Phó Tổng thư ký Trung tâm trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) đã khai thác một phương thức giải quyết tranh chấp tương đối phổ biến trong giải quyết tranh chấp thương mại nhưng trong tố tụng trọng tài vẫn chưa được quy định một cách rõ ràng và có hệ thống. Bài tham luận tập trung nghiên cứu các vấn đề về hòa giải trong tố tụng trọng tài, với 3 mục chính gồm: Các bước tiến hành hòa giải trong tố tụng trọng tài; Hiệu lực của quyết địnhh công nhận sự thỏa thuận của các bên và Sự việc đã được giải quyết trong quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

Your Language »