Luật sư Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) tham gia Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi Phiên tòa giả định cấp quốc gia Vmoot 2021

Cuộc thi Phiên tòa giả định là “sân chơi” học thuật phổ biến rộng rãi trên thế giới, nơi sinh viên luật có cơ hội tranh tụng như một luật sư “thực thụ”, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trước Hội đồng trọng tài. Kế thừa và phát huy thành công của các cuộc thi Phiên tòa giả định trong nước lẫn quốc tế, Trường Đại học Luật TP.HCM đã nhiều năm đăng cai tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả định Phiên bản Việt (VMoot) cấp Quốc gia. Trải qua 5 năm tổ chức (2017 – 2021) VMoot cấp Quốc gia đã trở thành một cuộc thi học thuật uy tín hàng đầu dành cho sinh viên chuyên ngành luật.

Luật sư Kiều Anh Vũ – KAV Lawyers – đã đồng hành cùng cuộc thi trong suốt 05 năm qua với vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Your Language »