Luật sư Kiều Anh Vũ – KAV Lawyers – Tham dự và phát biểu tại Hội thảo về Trọng tài và Hòa giải thương mại

Ngày 09-10-2021, Trường Đại học Tin học – Ngoại ngữ (HUFLIT) đã phối hợp với Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí tổ chức Hội thảo khoa học “Pháp luật về trọng tài thương mại và hoà giải thương mại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” dưới hình thức trực tuyến. Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các trọng tài viên, hòa giải viên, luật sư với 300 người tham dự.

Luật sư Kiều Anh Vũ – KAV Lawyers – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam (STAC) đã có 02 bài tham luận đóng góp cho Hội thảo, gồm: (1) Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng trong trọng tài thương mại tại Việt Nam và (2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

Là một trong các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo, Luật sư – Trọng tài viên Kiều Anh Vũ đã trình bày những nội dung chính của tham luận về điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng.

Your Language »