Luật sư Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) tham dự Hội nghị nhà tuyển dụng ngành Luật tại Học viện cán bộ TP. HCM

Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước năm 2023. Luật sư Kiều Anh Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH KAV Lawyers, đã tham dự Hội nghị theo lời mời của Ban Tổ chức.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của các đại biểu khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện nay, trong đó nhấn mạnh sự phù hợp của khung chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước theo hướng trang bị những kiến thức nền tảng, cơ bản cho người học. Thêm vào đó, để sinh viên Học viện thực sự có khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh chóng vào môi trường và công việc thực tiễn, có khả năng xử lý và giải quyết các tình huống nghiệp vụ cụ thể thì chương trình đào tạo cần chú trọng vào phương pháp truyền đạt và tổ chức các môn học theo hướng tăng cường thực hành, cho sinh viên rèn luyện trong thực tiễn. Các đại biểu cũng đóng góp cần rà soát, thay thế, bổ sung vào chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước những môn học mang tính mới, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của một thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay.

Your Language »