LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) THAM DỰ HỘI NGHỊ CỦA TRACENT (TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HCM)

Sáng ngày 26/8/2022, theo Thư mời của Trung tâm trọng tài thương mại Tp. Hồ Chí Minh (TRACENT), Luật sư Kiều Anh VũGiám đốc Công ty Luật TNHH KAV Lawyers, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài thương mại Tp. Hồ Chí Minh (TRACENT) đã tham dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 của TRACENT.

TRACENT_Trongtaivien_KieuAnhVu

Hội nghị thông tin tình hình vụ việc giải quyết tranh chấp tại TRACENT 06 tháng đầu năm 2022 và thảo luận, thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của TRACENT; Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT, Quy tắc đạo đức và ứng xử của Trọng tài viên TRACENT; Quy chế khen thưởng – kỷ luật; Quy chế hoạt động của Chi nhánh. Hội nghị cũng thông qua việc kết nạp các Trọng tài viên mới.

Tại Hội nghị, Luật sư – Trọng tài viên Kiều Anh Vũ đã có nhiều ý kiến góp ý về các nội dung lấy ý kiến tại Hội nghị.

TRACENT_Trongtaivien_KieuAnhVu_2

TRACENT_Trongtaivien_KieuAnhVu_3
Your Language »