Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) chia sẻ kinh nghiệm về soạn thảo Luận cứ tranh tụng cho sinh viên Luật Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

On 15 October 2022, invited by Business and Law Faculty of Saigon International University (SIU), Lawyer – Arbitrator Kieu Anh Vu, Managing Partner of KAV Lawyers. shared his value experience omn drafting arguments in litigation and arbitration with law students of this school.

Ngày 15/10/2022, nhận lời mời của Khoa Kinh doanh và Luật, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), Luật sư – Trọng tài viên Kiều Anh Vũ (Giám đốc, Luật sư điều hành Công ty Luật KAV Lawyers) đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm về soạn thảo luận cứ tranh tụng trong tố tụng Tòa án và Trọng tài cho sinh viên Luật của trường.
Your Language »