LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ TRỌNG TÀI VIÊN, HÒA GIẢI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ CHÂU Á (AIAC)

Ngày 14-9-2021, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Asian International Arbitration Centre – AIAC) đã chính thức bổ nhiệm Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ (KAV Lawyers) là Trọng tài viên, Hòa giải viên của Asian International Arbitration Centre với nhiệm kỳ 03 năm từ 2021 – 2024.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Asian International Arbitration Centre – AIAC) có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong năm 2019, Trung tâm này đã thụ 1.128 vụ việc và năm 2020, thụ lý 811 vụ việc trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thay thế.

Thông tin Trọng tài viên Kiều Anh Vũ trên website của AIAC tại đây: https://www.aiac.world/panellist/8013

Your Language »