Luật sư KAV Lawyers tham gia Khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ của Học viện sở hữu trí tuệ ASEAN và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 24/11/2023, các Luật sư của Công ty Luật TNHH KAV Lawyers, gồm Luật sư Kiều Anh Vũ và Luật sư Bùi Thị Thu Hồng đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ do Học viện sở hữu trí tuệ ASEAN và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức.

Your Language »