DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

Thu hồi nợ là một hoạt động phức tạp đòi hỏi người tiến hành không những phải am hiểu về pháp lý, nắm vững hồ sơ công nợ mà còn phải có kỹ năng, nghiệp vụ xử lý thu hồi nợ.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như các cá nhân có những phương án thu hồi nợ hiệu quả, KAV Lawyers cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý về thu hồi nợ như sau:

  1. Tư vấn cho Khách hàng về các phương án để thu hồi nợ hiệu quả, các biện pháp chế tài có thể áp dụng trong quá trình thu hồi nợ nhằm tác động đến tiến độ trả nợ của bên có nợ như: tiền lãi chậm thanh toán, tiền phạt vi phạm…;
  2. Soạn thảo các văn bản yêu cầu thanh toán nợ, đại diện khách hàng tham gia các buổi đàm phán, thương lượng, thuyết phục bên có nợ thực hiện thanh toán công nợ cho khách hàng…;
  3. Tư vấn và đại diện khách hàng tham gia tất cả các giai đoạn tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài để giúp khách hàng thu hồi nợ;
  4. Tư vấn và đại diện khách hàng tham gia giai đoạn thi hành án để thu hồi nợ cho khách hàng.

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ thu hồi nợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »