LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Pháp luật về lao động luôn là một trong những lĩnh vực pháp lý được các doanh nghiệp quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Người lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc vận hành và thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo tuyển dụng được nguồn lao động chất lượng, quản lý nhân sự hiệu quả trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, cũng như để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định pháp luật, KAV Lawyers cung cấp đến khách hàng các dịch vụ pháp lý như sau:

  1. Tư vấn và soạn thảo các văn bản liên quan đến lao động như: Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hồ sơ về lao động để tái cơ cấu tổ chức công ty, thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và bộ hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở, hồ sơ xử lý kỷ luật lao động…
  2. Soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động như: xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, xin cấp giấy xác nhận không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, xin cấp visa cho người lao động nước ngoài, xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài, đăng ký nội quy lao động…
  3. Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp về lao động.

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ, tư vấn về pháp luật lao động, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »