LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng đóng một vai trò rất quan trọng, nó là “luật điều chỉnh” trong giao dịch giữa các bên. Do đó, trước khi tham gia vào các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch trong hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng, khách hàng cần phải hiểu rõ về các điều khoản cơ bản của hợp đồng, quy định pháp luật có liên quan điều chỉnh hợp đồng… để từ đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, hạn chế và lường trước được các rủi ro có thể xảy ra cho khách hàng trong các giao dịch đó. Đồng thời, tránh tình trạng hợp đồng bị vô hiệu do vị phạm điều cấm của luật hay trái đạo đức xã hội…

Với đội ngũ luật sư và cộng sự am hiểu nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, KAV Lawyers sẽ hỗ trợ khách hàng toàn diện trong vấn đề tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng; hỗ trợ khách hàng trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng trong các giao dịch dân sự nói chung và trong hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng.

KAV Lawyers cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng như sau:

  1. Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan và việc áp dụng các quy định này trong việc soạn thảo, rà soát các điều khoản trong các loại hợp đồng.
  2. Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo, đàm phán để thực hiện ký kết hợp đồng cùng khách hàng.
  3. Soạn thảo, rà soát hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
  4. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.
  5. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »