LUẬT SƯ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi các nội dung hoạt động của doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…) là một trong những dịch vụ pháp lý phổ biến hiện nay. Với đội ngũ luật sư và các công sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, KAV Lawyers tin rằng sẽ cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả.
Đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt giai đoạn từ thành lập, vận hành và phát triển, KAV Lawyers cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ pháp lý điển hình về doanh nghiệp như sau:

1. Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước.
2. Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu nội bộ trong quan hệ với các cổ đông, thành viên góp vốn.
4. Tư vấn và thực hiện các thủ tục: thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5. Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
6. Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin đăng ký đầu tư.
7. Tư vấn và thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoặc giải thể doanh nghiệp.
8. Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
9. Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp …

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »