LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, KAV Lawyers đã và đang tư vấn và thực hiện các thủ tục đầu tư thành công cho nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực: sản xuất, bán buôn hàng hóa và cung ứng các dịch vụ.

Các dịch vụ pháp lý điển hình về đầu tư mà KAV Lawyers cung cấp cho Khách hàng như sau:

  1. Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
  2. Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  3. Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
  4. Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký đầu tư, thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  5. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu nội bộ trong quan hệ với các cổ đông, thành viên góp vốn.
  6. Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, đàm phán trong các giao dịch đầu tư.
  7. Tư vấn và thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  8. Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp…

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »