LUẬT SƯ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI & ADR

Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn và đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại các trung tâm trọng tài, giải quyết tranh chấp trong giai đoạn thương lương, hòa giải, Luật sư của KAV Lawyers tự hào đã bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài.

Trong lĩnh vực trọng tài thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, KAV Lawyers cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý như sau:

  1. Tư vấn và đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp trong giai đoạn thương lượng, hòa giải.
  2. Tư vấn và soạn thảo các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng thương mại trong nước và quốc tế;
  3. Tư vấn và đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn và bị đơn tham gia tất cả các giai đoạn tố tụng tại trung tâm trọng tài;
  4. Tư vấn và đại diện khách hàng tham gia tố tụng và thi hành phán quyết trọng tài theo Công ước về Công Nhận và Thi Hành các Quyết Định Trọng Tài Nước Ngoài tại Việt Nam;
  5. Tư vấn và đại diện khách hàng trong giai đoạn thi hành quyết định trọng tài.
  6. Tư vấn và đại diện khách hàng tham gia quá trình hòa giải để giải quyết tranh chấp tại các trung tâm hòa giải thương mại tại Việt Nam.

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về trọng tài thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »