LUẬT SƯ NỘI BỘ – TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Dịch vụ luật sư nội bộ, tư vấn pháp luật thường xuyên là một dịch vụ pháp lý vừa mang đến cho khách hàng những ý kiến tư vấn pháp lý đúng đắn và kịp thời vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí về nhân sự. KAV Lawyers sẽ hoạt động như Phòng Pháp chế thuê ngoài của Quý doanh nghiệp.

Với lợi thế đội ngũ luật sư và cộng sự có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau, KAV Lawyers tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ luật sư nội bộ “chất lượng, kịp thời và tiết kiệm”.

Phạm vi dịch vụ:

 1. Nội bộ tổ chức: Thực hiện chức năng thư ký của doanh nghiệp như chuẩn bị các biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Chủ sở hữu công ty… Tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ liên quan đến quy chế hoạt động, phân quyền của doanh nghiệp…
 2. Tuân thủ và kiểm soát rủi ro: Tư vấn và giúp doanh nghiệp soạn thảo các báo cáo định kỳ tuân thủ các quy định của pháp luật, đưa ra cảnh báo để giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro về mặt pháp lý đối với các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.
 3. Về lao động: Tư vấn pháp luật lao động, soạn thảo các văn bản để giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; các văn bản liên quan đến xử lý kỷ luật lao động…
 4. Hoạt động kinh doanh: Soạn thảo, rà soát các hợp đồng phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…
 5. Tư vấn và giải đáp các yêu cầu khác của doanh nghiệp có liên quan đến pháp lý.

Giới hạn phạm vi dịch vụ:

 1. Dịch vụ luật sư nội bộ sẽ không bao gồm các vụ việc; tranh chấp cụ thể phải làm việc tại Tòa án, Trọng tài, cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khác.
 2. Đối với các văn bản, tài liệu, hợp đồng mà KAV Lawyers rà soát, soạn thảo, cung cấp theo yêu cầu của khách hàng giới hạn không vượt quá số trang văn bản/tháng theo thỏa thuận giữa khách hàng và KAV Lawyers.

Phương thức cung cấp dịch vụ:

 1. Khách hàng đưa ra các vấn đề thắc mắc, cần tư vấn thông qua email, điện thoại hoặc các phương thức liên lạc khác hoặc thông qua cuộc họp tư vấn trực tiếp.
 2. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp, khách hàng cần gửi trước nội dung yêu cầu tư vấn cho KAV Lawyers chậm nhất 24 giờ trước khi tổ chức cuộc họp. Địa điểm tư vấn trực tiếp là tại trụ sở của khách hàng hoặc trụ sở, văn phòng của KAV Lawyers hoặc địa điểm khác được các bên thỏa thuận. Trường hợp tại cuộc họp tư vấn trực tiếp có những vấn đề phát sinh cần phải tư vấn bằng văn bản sau đó, KAV Lawyers sẽ thực hiện như quy định tại mục 3 dưới đây.
 3. Đối với yêu cầu tư vấn của khách hàng đưa ra thuộc phạm vi dịch vụ, KAV Lawyers sẽ giải đáp, tư vấn trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận được đầy đủ nội dung yêu cầu tư vấn và hồ sơ, tài liệu kèm theo (nếu có). Trường hợp nội dung tư vấn phức tạp, cần nhiều thời gian ra cứu thì không quá 48 giờ, trừ trường hợp gia hạn được khách hàng đồng ý.
 4. Ngoài việc tư vấn theo yêu cầu của khách hàng, KAV Lawyers sẽ chủ động cập nhật cho khách hàng các thông tin mới về các chính sách, quy định của pháp lý liên quan đến phạm vi dịch vụ; cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật theo yêu cầu của khách hàng; hỗ trợ khách hàng trong việc rà soát, soạn thảo các văn bản, tài liệu, hợp đồng trong giới hạn phạm vi dịch vụ.

Phí dịch vụ

Khách hàng sẽ thanh toán Phí dịch vụ cố định theo tháng hoặc theo Quý cho KAV Lawyers theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và KAV Lawyers.

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ luật sư nội bộ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »