ĐÀO TẠO PHÁP LÝ

Đào tạo pháp lý là hoạt động đào tạo và cũng cố kiến thức pháp lý cho đội, nhóm, phòng, ban của doanh nghiệp. Các buổi đào tạo pháp lý giúp cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan để vận dụng vào quá trình quản lý và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các buổi đào tạo pháp lý được “chuẩn bị” về nội dung, thời lượng, cách thức tổ chức, phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiện nay, KAV Lawyers đang thực hiện việc đào tạo pháp lý cho nhân sự của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực pháp luật chủ yếu như: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, hợp đồng…

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ đào tạo pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »