LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

LẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT ĐẦU TƯ

MUA BÁN & SÁP NHẬP

HỢP ĐỒNG

KIỆN TỤNG

TRỌNG TÀI & HÒA GIẢI

QUẢN TRỊ CÔNG TY

LUẬT LAO ĐỘNG

BÂT ĐỘNG SẢN

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

HÌNH SỰ

ĐÀO TẠO PHÁP LÝ

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

KAV LAWYERSCÔNG TY LUẬT ĐƯỢC TIN CẬY

KAV Lawyers là công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng tại Việt Nam hướng đến các chuẩn mực quốc tế và hành nghề luật toàn cầu. KAV Lawyers cung cấp các dịch vụ pháp lý gồm tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp và các dịch vụ pháp lý khác. Hàng trăm Khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của KAV Lawyers và hài lòng với kết quả dịch vụ mà KAV Lawyers mang lại.

xem thêm về KAV Lawyers

PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ

PHÍ THEO GIỜ
>=3000000đ.
Tư vấn pháp lý sơ bộ
Tư vấn trực tiếp trong lần gặp đầu tiên hoặc tư vấn online, điện thoại, email và các hình thức khác.
PHÍ CỐ ĐỊNH
>=10000000đ.
Các dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính
Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa văn bản để nộp cơ quan có thẩm quyền; đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.
PHÍ THEO GIAI ĐOẠN
>=30000000đ.
Giải quyết tranh chấp
Kiện tụng dân sự, vụ án hình sự, giải quyết tranh bằng trọng tài thương mại và các phương thức khác.

Biểu phí dịch vụ pháp lý nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Vui lòng liên hệ KAV Lawyers để được báo phí phù hợp và đề nghị dịch vụ pháp lý chi tiết cho từng vụ việc cụ thể.

Phí dịch vụ pháp lý của KAV Lawyers sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, danh tiếng của luật sư, nhân sự phụ trách vụ việc, loại vụ việc, tính chất phức tạp, thời gian giải quyết vụ việc.

KAV Lawyers sẽ tính phí dịch vụ theo giờ, phí cố định, theo tỷ lệ phần trăm của giá trị vụ việc hoặc kết hợp nhiều hình thức tính phí hoặc các hình thức tính phí khác theo quy định của Luật Luật sư.

LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐIỆN THOẠI: +84-28-6270-7075
Email: info@kavlawyers.com

Hãy tin tưởng KAV Lawyers!

Your Language »