KAV LAWYERS LẦN THỨ 4 ĐƯỢC ASIALAW VINH DANH LÀ CÔNG TY LUẬT NỔI BẬT TẠI VIỆT NAM

Asialaw Profiles đã công bố Danh sách xếp hạng các công ty luật uy tín trong các lĩnh vực tại Việt Nam và Châu Á. Theo đó, KAV Lawyers năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Công ty Luật nổi bật (Notable Firm) trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, cho các giai đoạn 2021, 2022, 2023, 2024.

KAV Lawyers tham gia giải quyết tranh chấp hiệu quả tại Tòa án các cấp tại Việt Nam và tham gia giải quyết tranh chấp tại Trọng tài trong nước và quốc tế.

Asialaw là tổ chức quốc tế uy tín chuyên thực hiện các khảo sát, xếp hạng uy tín của các tổ chức hành nghề luật tại Châu Á và công bố báo cáo vào tháng 9 hàng năm.

Your Language »