KAV LAWYERS ĐƯỢC BÌNH CHỌN BỞI ASIALAW PROFILES 2022

Ngày 17-9-2021. Asialaw Profiles 2022 đã công bố xếp hạng (rankings) các công ty Luật tại Châu Á trong các lĩnh vực hành nghề. KAV Lawyers vinh hạnh lần thứ 2 liên tiếp (2021 – 2022) được xếp hạng là Công ty Luật đáng chú ý trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Your Language »