KAV LAWYERS ĐƯỢC ASIALAW VINH DANH LÀ CÔNG TY LUẬT NỔI BẬT TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 2022 – 2023

Asialaw Profiles đã công bố Danh sách xếp hạng các công ty luật uy tín trong các lĩnh vực tại Việt Nam và Châu Á. Theo đó, KAV Lawyers năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh là Công ty Luật nổi bật (Notable Firm) trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Asialaw là tổ chức quốc tế uy tín chuyên thực hiện các khảo sát, xếp hạng uy tín của các tổ chức hành nghề luật tại Châu Á và công bố báo cáo vào tháng 9 hàng năm. Báo cáo xếp hạng năm 2022 là Báo cáo lần thứ 27 của tổ chức này.

Your Language »