KAV Lawyers đồng hành cùng mục tiêu “Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp” của UEF

Bên cạnh các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cho Khách hàng trong và ngoài nước, KAV Lawyers còn đóng góp tích cực trong các hoạt động hợp tác, hỗ trợ các cơ sở đào Luật tại Việt Nam, trong đó có sự hợp tác với Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF).

Nhân dịp ký kết với các đơn vị đối tác mới của UEF, Luật sư Kiều Anh Vũ – Giám đốc KAV Lawyers – đã tham dự chương trinh và Nhận Thư cảm ơn của Nhà trường vào ngày 22/4/2023.

Your Language »