Thông báo địa chỉ trụ sở mới của KAV Lawyers

KAV Lawyers xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 07/4/2022, KAV Lawyers chính thức hoạt động tại địa chỉ mới: Tầng 2, 74 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. (Thay cho địa chỉ cũ là: Tầng 4, số 31 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh).

Một góc văn phòng KAV Lawyers
Your Language »