Cẩm nang quản trị công ty (IFC, 2010)

Ấn phẩm Cẩm nang quản trị công ty do IFC (Tổ chức tài chính quốc tế) phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành năm 2010. Mười bốn chương của cuốn Cẩm nang tập trung vào các vấn đề then chốt trong Quản trị công ty. Tất cả các vấn đề được...

Read more
Your Language »