BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Với việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngày càng có nhiều đối tác nước ngoài hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trong quá trình hợp tác, không tránh khỏi sẽ có những tranh chấp có thể phát sinh giữa các bên. Vậy, trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng về kinh doanh, thương mại mà tranh chấp đó đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án nước ngoài thì các đối tác nước ngoài có được yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hay không? Hãy cùng KAV Lawyers tìm hiểu một số thông tin có liên quan đến việc yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trong bài viết này.

1. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành

Theo quy định tại Điều 432 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hiệu để yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài là 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp người làm đơn yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn yêu cầu.

2. Điều kiện để công nhận và cho thi hành

Theo quy định tại khoản 1 Điều 423 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài sau đây sẽ được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam:

– Bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Theo Điều 439 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì những bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam được quy định như sau:

– Bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện để được công nhận quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.

– Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ hoặc văn bản của Tòa án nước ngoài không được tống đạt cho họ trong một thời hạn hợp lý theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án nước ngoài đó để họ thực hiện quyền tự bảo vệ.

– Tòa án nước đã ra bản án, quyết định không có thẩm quyền giải quyết vụ việc đó theo quy định tại Điều 440 của Bộ tố tụng dân sự năm 2015.

– Vụ việc này đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lý vụ việc, Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ việc hoặc đã có bản án, quyết định của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.

– Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật thi hành án dân sự của Việt Nam.

– Việc thi hành bản án, quyết định đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành tại nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.

– Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Tòa án có thẩm quyền công nhận và cho thi hành

Theo quy định tại khoản 1 Điều 432 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định tại Bộ luật này để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định đó.

Căn cứ khoản 4 Điều 31, điểm c khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 37 và điểm d khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án có thẩm quyền thụ lý và giải quyết việc công nhận và cho thi hành bản quyết, quyết định về kinh doanh thương mại tại Việt Nam là Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp Việt Nam – người phải thi hành án có trụ sở hoặc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài.

Trên đây là một số thông tin có liên quan đến việc yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam mà KAV Lawyers mong muốn chia sẻ đến Quý Khách hàng. KAV Lawyers là một công ty luật, một tổ chức hành nghề luật sư, có trụ sở tại Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam. Với đội ngũ luật sư, nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng tại Việt Nam, các luật sư của KAV Lawyers có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này cho Quý Khách hàng.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp luật liên quan đến việc yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với KAV Lawyes theo thông tin như sau:

Email: info@kavlawyers.com hoặc vu@kavlawyers.com

Số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc (+84) 949 761 861

KAV Lawyers – Công ty Luật uy tín xin hân hạnh được phục vụ quý khách.

Your Language »